Nordic Export Groups

Nordic Export Groups Oy (Nordic Groups) tarjoaa pienille ja keskisuurille teknologiateollisuustaustaisille yrityksille kansainvälistymispalveluja sekä asiantuntija-apua myynti- ja markkinointitoimintoihin Pohjoismaissa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa sekä myös Saksassa ja Kiinassa. Näiden palvelujen tarkoituksena on edesauttaa yritysten kansainvälistymistä sekä viennin aloittamista tai olemassa olevan viennin kehittämistä. Päätoimintamuotona Nordic Groupsillä ovat räätälöidyt yrityskohtaiset asiakkuudet sekä kansainvälistymiseen liittyvät asiantuntija- ja konsultointipalvelut.

Asiakkaamme ovat teknologiateollisuuden eri aloja eri aloja edustavia yrityksiä kuten esim. konepajoja, prosessiteollisuusyrityksiä, sähkö- ja elektronikkateollisuusyrityksiä, rakentamiseen ja muoviteollisuuteen liittyviä yrityksiä sekä alihankintaan ja sopimusvalmistukseen tai ajoneuvoteollisuuden sekä metsä-/maatalous-/maanrakennus-/työkonesektorin erilaisiin koneisiin ja varusteisiin erikoistuneita yrityksiä. Palvelumme ovat laadukkaasti järjestetty jo vuodesta 1999 alkaen ja Nordic Groups on kuulunut usean vuoden ajan parhaimpiin AAA/AA luokkiin (Soliditet / Dun & Bradstreet).

Metalli- ja Elektroniikkateollisuuden Keskusliitto (nykyisin Teknologiateollisuus ry.) käynnisti metalliteollisuustaustaisille pk-yrityksille suunnatut yhteistyöhankkeet ja vientirengastoiminnan Ruotsiin vuonna 2000. Vuonna 2000 käynnistyivät ensimmäiset kaksi vientirengasryhmää ryhmää Ruotsin Malmössä ja seuraavana vuotena aloittivat toiset kaksi uutta ryhmää. Tuosta vuodesta alkaen Ruotsin Malmöstä käsin on toiminut yhtäjaksoisesti keskeytyksettä lukuisia teknologiateollisuustaustaisia vientiverkostoryhmiä. Käytännön työn tekijöinä ja yhteistyöhankkeiden toteuttajina Ruotsissa ja Suomessa olivat tuolloin jo samat henkilöt jotka muodostavat nykyisen Nordic Groupsin eli Nordic Groupsin työntekijät. Vuonna 2004 Teknologiateollisuus luopui käytännön kansainvälistymistoiminnoistaan eli näiden vientirenkaiden hallinnoimisesta, Pohjoismaiden vientiprojektien käytännön toteutuksesta Suomessa ja kohdemaissa on vastannut tuosta hetkestä alkaen yksistään Nordic Export Groups Oy ilman Teknologiateollisuutta. Teknologiateollisuustaustaiset ryhmät Ruotsin, Norjan ja Tanskan markkinoille ovat metalliteollisuuteen / konepajoihin / alihankintaan / ajoneuvoteollisuuden sekä metsä/työkonesektorin erilaisiin koneisiin ja varusteisiin erikoistuneita, joukossa myös rakentamiseen, muovi-, energia- ja prosessiteollisuuteen sekä muihin teknologiateollisuuden aloihin kuuluvia yrityksiä. Toiminnassa on ollut mukana kahdenkymmenen vuoden aikana jo yli 300 pk-taustaista teknologiateollisuusyritystä.

Ajankohtaista

Haemme parhaillaan syksylle 2020 sekä vuodelle 2021 teknologiateollisuustaustaisia yrityksiä Pohjoismaiden, Saksan sekä Kiinan vientiryhmiimme (kesäkuu 2020).

Olemme toimineet kilpailutuksen perusteella EU Leader hanketuki rahoitteisen yritysryhmähankkeen asiantuntijapalveluiden toteuttajana 2016-2017 Etelä-Pohjanmaalla. Hankkeen tarkoituksena oli löytää asiakas- ja projektikontakteja markkinaselvityksellä Pohjoismaissa, joihin projektiin osallistuvat yritykset voivat tarjota tuotteitaan ja osaamistaan (marraskuu 2017).

Olemme työskennelleet jo 15 vuotta suomalaisen teknologiateollisuuden vienninedistämisen puolesta Ruotsin, Tanskan ja Norjan markkinoilla (syyskuu 2014).

Vientirengas auttaa päättäjien puheille, Kauppalehti 04.10.2011 Artikkeli.pdf (pdf 246 kb)

Linkkejä

Lataa Pohjoismaiden ja Saksan toimintamme esite tästä Esite_2019.pdf (pdf 72 kb)

Tietoa Business Finlandin pk-yritysten kansainvälistymiseen liittyvästä TEMPO rahoituspalvelusta >Business Finlandin nettisivuilta

Tietoa Business Finlandin Market Explorer rahoituspalvelusta, joka on tarkoitettu pk-, sekä midcap-yrityksille, jotka etsivät tuotteelleen, palvelulleen tai liiketoimintamallilleen uusia markkinoita ulkomailta löydät >Business Finlandin nettisivuilta

Tietoa ELY-keskusten kautta saatavasta 'kehittämisavustus yritysten kansainvälistymiseen' avustuksesta löydät >ELY-keskusten nettisivuilta

>Swedish trade portal/Business Sweden - The Swedish Trade and Invest Council
>Danish trade portal/Danish exporters
>Norwegian trade portal/Nortrade

Nordic Export Groups Oy, +358 40 560 3914, joakim.gyllenbogel@nordicgroups.net, www.nordicgroups.net